I en tillverkningsindustri är det förstås den tillverkade produkten som är yttersta affärsfokus. Att tillverka en eller flera produkter är en ganska komplicerad process, eftersom all produktion numera sköts av avancerade och mjukvarustyrda maskiner. Allt ska fungera och harmonisera; maskinerna ska få rätt instruktioner från mjukvaran och vara korrekt kalibrerade för att det inte ska bli för många feltillverkade produkter. Sedan länge har man koll på tillverkningen genom särskilda programvaror som både sköter den löpande processen och skapar data för statistik. Denna statistik bör uppdateras med jämna mellanrum så att informationen som visas är så aktuell som möjligt. Detta är också viktigt eftersom det skapas nya jämförelsetal hela tiden.

Genom att synka den här informationen på appnivå med företagets mobiltelefoner, har berörda personer inom verksamheten hela tiden koll på den data som systemet producerar. Detta innebär att det när som helst går att plocka fram information om en pågående tillverkning och se utfallet av denna jämfört med tidigare tillverkningar. Självklart är det mycket viktig information. Att tillverka produkter är en kostsam process och blir för stor avvikelse mellan olika tillverkningsprocesser kostar det företaget mycket pengar. Genom att fånga upp dessa avvikelser kan man snabbt fånga upp detta och snabbt undersöka vad som blivit fel.

Att ha koll på den här informationen både när som helst och var som helst är ovärderligt, särskilt för chefer på resande fot som har yttersta ansvaret för produktionen. Smidigt är också att ha med den statistiken på möten o s v; det är bara att plocka upp mobilen och presentera den data som är relevant. Självklart kan statistiken också delas med andra IT-system och användare inom företaget. Det blir en naturlig process i företagets informationsdelning, precis som vilken annan viktig information om helst. På detta sätt kan verksamhetens produktion och rutiner kring detta förbättras och analyseras mer ingående än tidigare.