Att komma åt information överallt och precis när man själv så önskar är något man mer och mer börjar ta för givet, både privat och inom företag. Genom att utveckla en app som tar fram statistik om företagets olika funktioner har man en oöverträffad överblick och kan enkelt fånga upp det som inte fungerar, eller uppmärksamma det som fungerar extra bra. Statistik är användbart inom de allra flesta områden och en viktig faktor inom alla företag är förstås lönen. För att få personalen att trivas måste man ha koll på allt som har med lön att göra, så att rätt lön sätts till rätt person och funktion.

Genom att ta fram statistik om de löner som betalas ut inom företaget kan man enkelt få en överblick. Här kan man snabbt fånga upp om lönen inte stämmer för en viss funktion inom företaget, eller på personnivå. Man kan också enkelt få fram om lönerna har för stor variation inom en viss grupp anställda, baserat på funktion, kön, ålder och andra kriterier. Är det ett företag med en mycket stor personalstyrka är detta inte alltid så lätt att överblicka, om man inte har de rätta verktygen för det. Med den här informationen med sig “på fickan” har man det man behöver alltid nära till hands.

Exempelvis kan detta fungera som underlag till ett möte eller en konferens. Appen gör det möjligt att snabbt kolla upp aktuell statistik inom ett visst område som hastigt kommer upp på agendan. Det smidiga här är också att man alltid bär med sig informationen och kan med lätthet plocka fram all information som behövs, oavsett om detta sker på tåget, på flygplatsen eller i taxin på väg till ett möte. Finns det bara någon form av internetuppkoppling där man befinner sig så har man snabbt koll på läget.