Att rätt verktyg krävs för att göra ett bra jobb är ett faktum och samtidigt något vi redan varit inne på. Detta gäller särskilt när man ska hålla koll på den försäljning som bedrivs inom företaget. En bra app för att hantera statistik är ett utmärkt exempel på ett bra hjälpmedel för detta. Men, varför är det egentligen så viktigt att hålla koll på och följa upp försäljning? Säljer man, så säljer man – eller?

Visst är det så att man aldrig kan veta hur försäljningen kommer att gå och ibland kan förstås detta med att just sälja kännas trögt. Dock är det viktigt att komma ihåg alla de fina verktyg man faktiskt har till hands, som finns på marknaden idag. Rätt verktyg hjälper dig och ditt företag att samla statistik om försäljningen på olika nivåer; generellt och på kundnivå. Med statistikens hjälp är det lättare att arbeta fram en strategi för en smart kundpåverkan och bearbetning. Det är lätt att få en överblick över försäljningen, det vill säga hur ofta och mycket som företaget har sålt till en viss kund. Har försäljningen till en viss kund minskat mycket, eller till och med avstannat, kan man enklare fånga upp detta och agera.

Genom att använda sig av företagets säljsystem, kan data läsas in och presenteras överskådligt, antingen som siffror eller diagram. Här är det lätt att se hur försäljningen fördelats över året, både på det hela taget och per kund eller distrikt. All den här informationen underlättar när man tar fram sina planer för marknadsföring, för att utröna var någonstans denna ska riktas. Riktad marknadsföring, till skillnad från generella kampanjer, blir mycket mer kostnadseffektiva eftersom man siktar rätt med en gång.

Informationen är förstås också oerhört värdefull för företagets säljare, som planerar sina kundmöten och insatser på just tidigare bedriven försäljning.