Bakom de flesta appar och mjukvaror finns avancerad teknik som är tänkt ska fungera så mångsidigt som möjligt. Idag är det mycket sällan som programvaror används helt för sig själva utan något informationsutbyte med andra system. Det måste helt enkelt finnas möjlighet att dela informationen med andra viktiga applikationer inom företaget; exempelvis säljsystem, dokumenthanteringssystem, personalsystem och mycket annat. Här är det med andra ord lätt att förstå vilket jobb det ligger bakom apputveckling.

En app är utvecklad på en så kallad plattform, eller operativsystem, som oftast är antingen iOS (som används av Apple), Android eller Windows. Populära appar finns oftast för samtliga tillgängliga operativsystem, för att man inte ska gå miste om viktiga andelar på marknaden. Bland det allra viktigare när man utvecklar appar stavas dock kompatibilitet, särskilt när det handlar om applikationer som utvecklats för näringslivet. Apparna bör med andra ord, som beskrivits tidigare, ha stöd för de andra systemen inom företaget. Det finns exempelvis ingen mening med en app som inte klarar att läsa företagets säljsystem – det blir ju lite svårt att gå tag i någon information att presentera då.

I en app hämtar man information från externa källor och system. Informationen finns inte bara där helt plötsligt. Det första som behövs är alltså en koppling till de system som appen ska läsa sin data ifrån, vilket brukar benämnas “indata”. Om du exempelvis gör en sökning, eller vill visa viss information om försäljningar som gjorts det senaste året, så anger du lämpliga parametrar i appen som sedan hämtar den efterfrågade informationen i företagets säljsystem. Appen kommunicerar alltså, eller ställer en fråga, till säljsystemet enligt det du angivit.

Eftersom detta används i en mobilapp blir förstås flexibiliteten mycket bra – du kan lätt komma åt det du efterfrågar i de flesta situationer när du behöver det. Det enda som krävs är någon form av internetuppkoppling.