I samtliga verksamheter har man förstås diverse olika kostnader som man inte kommer ifrån; allt från hyra av lokaler till transportkostnader och löner. Dock finns det ganska många dolda, eller tämligen okända, kostnader som kan vara svåra att upptäcka. Detta kan ofta vara kostnader som är signifikanta för verksamheten, åtminstone i längden. Av den anledningen är det förstås mycket viktigt att hitta dessa kostnader för att kunna följa upp dem. I många verksamheter, särskilt i mindre företag, betalar man sina fakturor och saknar ofta överblicken över företagets kassaflöde. Därför missas ofta de mindre utgifterna, som sammanlagt kan bli stora över tiden.

Hur ska man då hålla koll på kostnaderna i företaget, även de små och till synes obetydliga? Genom att använda sig av statistik, som på ett översiktligt sätt visar kostnaderna kan man enklare synliggöra var de största “läckorna” finns och framförallt blir man medveten om de kostnader som inte är så tydliga vid en första anblick. När du väl börjar lagra och synliggöra den här typen av information, är det mycket enklare att göra jämförelser vid senare tillfällen. Här kan du välja att se kostnader för en viss tjänst som du använder och hur denna kostnad har förändrats över en viss tid.

Den som använder en app för att komma åt de statistiska uppgifterna har alltid med sig informationen i fickan. Detta är enormt smidigt och underlättar vid exempelvis möten och konferenser, samt vid andra tillfällen då du behöver komma åt informationen snabbt. Här har du enkelt tillgång till ett underlag när ni diskuterar kostnader inom verksamheten. Appen presenterar statistiken tydligt och översiktligt för att du ska få lättare transparens över företagets kostnadsflöden. Denna information hämtas förstås från företagets ekonomisystem och kan delas fritt med dina kollegor. Smidigare än så kan det knappast bli och arbetet i företaget blir så mycket effektivare.