Vid en första blick kan det te sig som att statistik i dess olika former bara är en massa siffror och kurvor. För att verkligen kunna förstå vad det är man ser är det bra att vara lite påläst om vad det egentligen handlar om. Statistik ska helt enkelt vara användbar, inte en källa till frågetecken och frustration. Det finns en mängd olika anledningar till att man som företag vill använda sig av statistik och vi ska presentera några exempel nedan.

  • Försäljning. Man vill se hur mycket som är sålt under en period jämfört med en annan period, eller vad som sålts mer än något annat. På det här sättet kan man lättare se vilka produkter eller tjänster man ska satsa mer på och vilka som ska kasseras.
  • Frånvaro. I ett företag är det bra att hålla koll på hur stor frånvaro man har. Det kan exempelvis ge en indikation på hur de anställda trivs. Bra är förstås att lagra information om anledningen till frånvaron.
  • Kostnader. Hur har företagets kostnader förändrats på ett, två eller tre år? Det synliggör man för att hitta kostnader som kanske är onödiga, eller som går att minska på olika sätt. Kanske har företagets fraktkostnader ökat onödigt mycket, så det blir värt att undersöka priserna hos en annan speditör.
  • Lönestatistik. Här kan man enkelt följa löneutvecklingen samt se hur lönerna fördelats över de olika funktionerna och avdelningarna inom företaget. Detta är ett bra sätt att upptäcka snedfördelningar och andra fel.

Som synes av dessa exempel är statistik ett nödvändigt hjälpmedel för att avgöra en mängd olika faktorer inom företaget. Dessutom ger det ett ovärderligt underlag för att kunna genomföra diverse förändringar. Använt på rätt sätt är statistik ett fantastiskt verktyg och genom att använda appar för detta har man dessutom ett verktyg som är mobilt och flexibelt på alla sätt.