Den senaste tekniken gör att det är fullt möjligt att fånga upp det mesta inom verksamheten. Det mesta går att mäta och här gäller det förstås att hitta någon form av balansgång, men faktum är att mycket av företagets arbete är viktigt att följa upp. Dock handlar det inte enbart om att mäta prestationer i form av försäljningsstatistik, trots att det förstås är enormt viktigt i sig. Lika viktigt, minst, är att försäkra sig om att personalen trivs. Utvecklingssamtal i all ära, men mycket kan utläsas genom att titta på statistik över frånvaro. Visst, människor blir sjuka med jämna mellanrum, men kan man utläsa regelbunden och lång frånvaro hos en eller flera personer bör man fånga upp detta.

Det kan finnas andra anledningar till att dessa personer är borta så mycket och ofta. Inte så sällan handlar det om trivsel, eller snarare brist på denna. En person som inte trivs på företaget är benägen att sjukanmäla sig oftare än andra anställda. Utan att föra statistik över just de här sakerna är det inte säkert att man som chef blir medveten om detta. Statistiken ska dock förstås inte användas till att slänga i ansiktet på den person det berör, utan det ska användas som en överblick för cheferna som har personalansvar.

Genom att lagra statistik om frånvaro har man lättare att snabbare fånga upp större avvikelser och prata med de personer det handlar om, för att hitta en lösning som passar både individen och företaget. Eftersom denna teknik finns idag, i form av appar som enkelt kan nås varhelst man befinner sig, bör man använda den information som finns på ett så bra sätt som möjligt. En chef på resa kan exempelvis lätt komma åt den här statistiken och mycket mera, vilket kan ge en signal om något som denne bör ta hand om vid återkomsten till arbetsplatsen.