Välkommen kära besökare! Om du lockats hit har du antagligen intresse av den nytta som specifika appar kan ha i ditt företags dagliga verksamhet. Teknikutvecklingen inom app-marknaden är enorm och det skapas hela tiden nya förutsättningar för att förbättra företagens rutiner på diverse olika sätt. På den här sajten fokuserar vi på att förmedla nyttan med appar i verksamheten för att främst kunna få fram olika typer av statistik. Detta är ett fantastiskt sätt att löpande kunna följa upp företagets aktiviteter, för att på så sätt lättare och snabbare kunna fånga upp var någonstans man behöver vidta förbättringsåtgärder.

Vi kommer här att titta på olika verktyg för att komma åt den här typen av information; varför den är viktig och hur den på bästa sätt kan användas för att få företaget att prestera ännu bättre. Materialet som tas fram kan med fördel användas som underlag för verksamhetens strategiska arbete och kan göra otrolig nytta vid exempelvis försäljning, nykundsbearbetning, orderstatistisk och mycket annat. Informationen kan sedan användas i andra IT-system som företaget förfogar över, för utökad nytta inom en rad olika områden. Hur informationen specifikt ska användas bestämmer dock du helt och hållet.

Förutom detta ska vi också titta på den teknik som ligger bakom app-utvecklingen, för att lättare kunna greppa hur allting fungerar och hänger ihop. Utvecklingen går framåt i en rasande takt och här gäller det att hänga med! Återigen mycket välkommen till vår sajt och vi hoppas att du ska ha stor nytta av den information vi presenterar här.